สินค้า

KEWSNAP200

AC Digital Clamp Meters KEWSANP200


อ่านต่อ >>

MODEL 2608A

แคลมป์มิเตอร์แบบอะนาล็อก AC MODEL 2608A


อ่านต่อ >>

KEWSNAP 203

แคลมป์มิเตอร์ดิจิตอล AC / DC KEWSNAP 203


อ่านต่อ >>

KEWMATE 2000A NEW

มัลติมิเตอร์แบบดิจิตอลมาพร้อม AC / DC Clamp เซนเซอร์ KEWMATE 2000A NEW


อ่านต่อ >>

KEWMATE 2001A NEW

ดิจิตอลมัลติมิเตอร์พร้อมเซนเซอร์แคลมป์ AC / DC KEWMATE 2001A NEW


อ่านต่อ >>

KEWMATE 2012 RA NEW

Digital Multimeter with AC/DC Clamp Sensor KEWMATE 2012RA


อ่านต่อ >>

MODEL 2002PA

แคลมป์มิเตอร์ดิจิตอล AC MODEL 2002PA


อ่านต่อ >>

MODEL 2002R

แคลมป์มิเตอร์ดิจิตอล AC MODEL 2002R •สามารถวัดกระแสไฟ AC ขนาดใหญ่ได้ถึง 2000A •ฟังก์ชั่นยอดค้าง •CLAMP รูปหยดน้ำขนาดใหญ่ 55mm-dia


อ่านต่อ >>

KEW 2003A

มิเตอร์วัดดิจิตอล AC / DC KEW 2003A


อ่านต่อ >>

KEW 2009R

AC/DC Digital Clamp Meters KEW 2009R


อ่านต่อ >>

KEW 2200

AC Digital Clamp Meters KEW 2200 - Ultra Slim and lightweight Handy design • 1000A AC Clamp Meter AC40/400/1000A Auto Range • Ø33mm Tear Drop Jaw easy to use in tight places • DMM function ACV, DCV, Ω, Continuity Buzzer • Fuseless electronic protection on up Ω/ to 600V • IEC61010-1 Safety Standard CAT III 600V (AC A) CAT III 300V / CAT II 600V (AC/DC V)


อ่านต่อ >>

MODEL 2031

AC Digital Clamp Meters MODEL 2031 • Can measure large AC current up to 200A. • 24mm-dia tear drop shaped jaws.


อ่านต่อ >>