ดาวน์โหลด
แคตตาล็อกสินค้า 2020-2021
รายละเอียด/รุ่น :

แคตตาล็อกสินค้า  2020-2021

[ แคตตาล็อกสินค้า__2020-2021.pdf 25.2 MB. ดาวน์โหลดไฟล์ ]
Printer Adapter and Cable
รายละเอียด/รุ่น : 8243
[ ดาวน์โหลดไฟล์ ลิงก์ : http://www.kew-ltd.co.jp/en/download/dl/328/ ]
Application Software Installation
รายละเอียด/รุ่น : 8241
[ ดาวน์โหลดไฟล์ ลิงก์ : http://www.kew-ltd.co.jp/en/download/dl/330/ ]
USB Communication Set
รายละเอียด/รุ่น : 8241
[ ดาวน์โหลดไฟล์ ลิงก์ : http://www.kew-ltd.co.jp/en/download/dl/329/ ]
Leakage & Load current clamp sensors
รายละเอียด/รุ่น : 8146/8147/8148
[ ดาวน์โหลดไฟล์ ลิงก์ : http://www.kew-ltd.co.jp/en/download/dl/331/ ]
Leakage current clamp sensors
รายละเอียด/รุ่น : 8141/8142/8143
[ ดาวน์โหลดไฟล์ ลิงก์ : http://www.kew-ltd.co.jp/en/download/dl/332/ ]
Flexible Clamp Sensor
รายละเอียด/รุ่น : 8129
[ ดาวน์โหลดไฟล์ ลิงก์ : http://www.kew-ltd.co.jp/en/download/dl/334/ ]