วัด True RMS ได้ทั้งกระแสไฟฟ้าที่เป็นคลื่นรูป ซายน์ (Sine) และที่ไม่ใช่คลื่นรูปซายน์ ซึ่งเกิดจากไทริสเตอร์ (Thyristor)
วัดค่าได้สูงถึง 2000A ทั้งกระแสไฟ AC และ DC
มีช่องจ่ายสัญญาณออกเพื่อต่อกับเครื่องบันทึกค่า

NEW TRUE RMS CAT.IV 600V IEC61010
Ø55 MAX AC/DC2000A ACV DCV
Ω Hz Continuity OUT PUT
PEAK 10ms      
2009R
CE


AC A
400.0/2000A
±1.3%rdg ±3dgt (0~400.0A, 150~1700A) (45~66Hz)
±2.0%rdg ±5dgt (0~400.0A, 150~1700A) (20Hz~1kHz)
±2.3%rdg ±3dgt (1701~2000A) (45~66Hz)
DC A 400.0/2000A±1.3%rdg±2dgt
AC V
40.00/400.0/750V
±1.0%rdg ±3dgt (45~66Hz)
±1.5%rdg ±5dgt (20Hz~1kHz)
DC V 40.00/400.0/1000V±1.0%rdg±2dgt
Ω 400.0/4000Ω±1.5%rdg±2dgt
(Electronic protection (no fuse) up to 600V)
Continuity buzzer Buzzer sounds below 20Ω
Hz 10.0 ~ 4000Hz±1.5%rdg±5dgt
(Input sensitivityCurrent: more than 40AVoltage: more than 10V)
Output
Recorder : DC400mV against AC/DC400.0A
  DC200mV against AC/DC2000A
Withstand voltage 6880V AC for 5 seconds
Conductor size Ø55mm max.
Applicable standards IEC 61010-1 CAT.IV 600V, CAT.III 1000V Pollution degree 2
IEC 61010-031, IEC 61010-2-032, IEC 61326-1, IEC 61326-2-1
Power Source R6P (1.5V) × 2
Dimensions 250(L) × 105(W) × 49(D)mm
Weight Approx. 540g (including batteries)
Accessories 7107A (Test leads), 8201 (Output plug), 9094 (Carrying case) 
R6P (AA) (1.5V) × 2, Instruction Manual
Optional 8008 (Multi-Tran) (AC only), 7014 (Output cord)