สินค้า
KEW 1062
มัลติมิเตอร์แบบดิจิตอล KEW 1062

 

Digital Multimeters KEW 1062

 

 

KEW 1062
CE
 
High Accuracy, High Performance, and Reliable Measurements
• 0.02% basic DC accuracy
• Large display with 50,000 counts
• Dual display for a double indication for AC and DC, V and Hz, etc.
• True-RMS Measurements AC and AC+DC
• Wide AC Frequency bandwidth from 10Hz to 100kHz
• True-RMS or MEAN value detection mode can be selected
• Fast Peak Hold response time of 250µs
• Low-pass filter for motor drive measurements
• Low Power Ω for resistance measurements on sensible electronic circuits by a low and safe test current
• User calibration function

Safety design for industrial use
• Complies with IEC 61010-1 CAT IV 600V, CAT III 1000V
• Terminal shutter to prevent incorrect test leads' insertion in current terminals
• Very wide operating temperature range from -20 to 55ºC

Reliable support for data management
• Large data internal memory
KEW 1062: 10,000 data (logging), 100 data (manual)
• Download data and Live Monitoring on a PC via the USB interface
(Option for USB Communication set)
* MAX 32,767 data can be transferred.

TRUE RMS  CAT4 600V  DCACV  DCACA  DC+AC  Resistance  LowPowerΩ  Continuitybuzzer  Diode  Capacitance  Frequency  DUTY  Temperature  Decibel  Backlight  DATAHOLD  Peakhold  MAX/MIN/AVG  Relative  Filter  USB  AutoPowerOff 

 
Detection mode MEAN/RMS (switch)
DC V 50.000/500.00/2400.0mV/5.0000/50.000/500.00/1000.0V
(Input impedance: Approx. 100MΩ [50/500/2400mV], 10MΩ [5/50/500/1000V])
±0.02%rdg±2dgt (Basic accuracy)
AC V [RMS] 50.000/500.00mV/5.0000/50.000/500.00/1000.0V
(Input impedance: 11MΩ±0.4%rdg±30dgt (Basic accuracy)
AC V [MEAN] 50.000/500.00mV/ 5.0000/50.000/500.00/1000.0V
(Input impedance:11MΩ±1%rdg±30dgt (Basic accuracy)
DCV+ACV 5.0000/50.000/500.00/1000.0V
(Input impedance: 11MΩ±0.5%rdg±10dgt (Basic accuracy)
DC A 500.00/5000.0µA/50.000/500.00mA/5.0000/10.000A
±0.2%rdg±5dgt (Basic accuracy)
AC A [RMS] 500.00/5000.0µA/50.000/500.00mA/5.0000/10.000A
±0.75%rdg±20dgt (Basic accuracy)
AC A [MEAN] 500.00/5000.0µA/50.000/500.00mA/ 5.0000/10.000A
±1.5%rdg±20dgt (Basic accuracy)
DCA+ACA 500.00/5000.0µA/50.000/500.00mA/5.0000/10.000A
±1%rdg±10dgt (Basic accuracy)
Ω 500.00Ω/5.0000/50.000/500.00kΩ/5.0000/50.000MΩ
±0.05%rdg±2dgt (Basic accuracy)
LowPower-Ω 5.000/50.00/500.0kΩ/5.000MΩ
±0.2%rdg±3dgt (Basic accuracy)
Continuity buzzer 500.0Ω (The buzzer turns on for resistances lower than 100±50Ω)
Diode test 2.4000V ±1%rdg±2dgt
Open circuit voltage:
Capacitance 5.000/50.00/500.0nF/5.000/50.00/500.0µF/5.000/50.00mF
±1%rdg±5dgt (Basic accuracy)
Frequency 2.000 - 9.999/9.00 - 99.99/90.0 - 999.9Hz/0.900 - 9.999/9.00 - 99.99kHz
±0.02%rdg±1dgt (Basic accuracy)
DUTY 10 - 90% ±1%rdg
Temperature -200 - 1372ºC ±1%rdg±1.5ºC
-328 - 2501.6ºF ±1%rdg±2.0ºF
(with the use of K-type Temperature probe)
Measurement functions DC Voltage, AC Voltage, DC Current, AC Current, Resistance, Frequency, Temperature, Capacitor, Duty cycle ratio, Decibel (dBV, dBm), Continuity Check, Diode Test, LowPower-Ω
Other functions Data Hold (D/H), Auto Hold (A/H), Peak Hold (P/H), Range Hold (R/H), Maximum value (MAX), Minimum value (MIN), Average value (AVG), Zero Adjustment (Capacitor, Resistance), Relative values, Save to Memory, LCD backlight
Applicable standards IEC 61010-1 CAT IV 600V, CAT III 1000V Pollution degree 2,
IEC 61010-031, IEC 61326-1 (EMC)
Power source R6 (1.5V)×4 (Auto power-off: approx. 20 minutes)
Dimensions 192(L)×90(W)×49(D) mm
Weight Approx. 560g (including batteries)
Included Accessories 7220A (Test leads), R6×4, Instruction manual,
8926 (Fuse [440mA/1000V])×1 (included)
8927 (Fuse [10A/1000V])×1 (included)
Option
Description Model Specification
Crocodile clip test lead 7234 CAT IV 600V, CAT III 1000V
AC/DC Clamp Sensor 8115 AC 130A / DC 180A
Clamp sensor 8121 AC 100A
8122 AC 500A
8123 AC 1000A
8146 AC 30A
8147 AC 70A
8148 AC 100A
Banana Ø4mm Adjuster Plug 7146 length:190mm
USB Communication set 8241 USB adaptor + USB cable + DMM Software
DMM Printer full set 8249 8243+8246+8248
  Printer Communication set 8243 Printer Adapter + RS232 cable
Printer 8246 Printer + Thermal paper (1 roll)
AC adapter for printer [EU] 8248A AC230V±10%
Thermal paper for the printer 8247 10 rolls
Carrying case 9154 for the main unit with test leads and communication cable
Thermocouple Type K Specification
Description Model Specification
Temperature probes 8405 -40ºC - 500ºC
(Surface type, Point material: Ceramic)
8406 -40ºC - 500ºC (Surface type)
8407 -40ºC - 700ºC (Liquid, Semi-solid)
8408 -40ºC - 600ºC (Air, Gas)

 

Accessories/Optional Accessories /Related Products

 

 

MODEL 7220A  MODEL 7220A  MODEL 7234MODEL 7234

 

MODEL 8241MODEL 8241MODEL 8405MODEL 8405MODEL 8406MODEL 8406

 

MODEL 8407MODEL 8407MODEL 8408MODEL 8408KEW 8115KEW 8115

 

KEW 8121KEW 8121 KEW 8122KEW 8122KEW 8123KEW 8123

 

KEW 8146KEW 8146KEW 8147KEW 8147KEW 8148KEW 8148

 

MODEL 7146MODEL 7146MODEL 9154MODEL 9154

ดาวน์โหลดไฟล์
แคตตาล็อกสินค้า
ติดต่อ Dealer

 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

KEW ( THAILAND ) LIMITED.

Nava Nakorn Industrial Estate.

60 / 48, Moo.19, Paholyothin Rd., Klong Luang, Pathumthani 12120

60/48 หมู่ที่ 19 ถนนพหลโยธิน ต. คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง ปทุมธานี 12120

Tel : (662) 529-0542-4  , Fax : (662) 529-0541.

E-mail : sales@kew-ltd.co.th

Line Official : @kyoritsu-thailand