การวัดความต่อเนื่อง
สามารถดำเนินการทดสอบแบบต่อเนื่องได้โดยใช้คุณลักษณะล็อกดาวน์ปุ่มทดสอบ เสียงเตือนที่เลือกได้ช่วยให้แสดงความต่อเนื่องได้โดยทันที คุณสมบัติที่เป็นกลางจะกำจัดความต้านทานของสายวัดออกจากผลการทดสอบค่าที่เป็นกลางจะเก็บไว้แม้เครื่องมือถูกปิดการเตือนเกี่ยวกับวงจรที่มีไฟฟ้าจะแสดงโดยไฟกะพริบ LED, เสียงเตือนและตัวแสดงในจอแสดงผล
 
การวัดความเป็นฉนวนไฟฟ้า
เลือกแรงดันไฟฟ้าทดสอบได้สามขนาด คือ 250V, 500V และ 1000V ฟังก์ชันคายประจุไฟฟ้าอัตโนมัติทำให้มั่นใจได้ว่า วงจรจะไม่เสียหายหลังการ ทดสอบเสร็จสิ้น ไฟ LED สีแดงจะแสดงการเตือนเกี่ยวกับไฟฟ้าแรงสูงใน ระหว่างการทดสอบและการคายประจุไฟฟ้าของวงจร ในกรณีเชื่อมต่อกับวงจรที่มีไฟฟ้า การเตือนเกี่ยวกับวงจรที่มีไฟฟ้าจะแสดงด้วยไฟกะพริบ LED, เสียงเตือน และตัวแสดงในจอแสดงผล
 
การวัดค่าความต้านทานรวมของระบบ (Loop Impedance)
การทดสอบค่าความต้านทานรวมของระบบกระแสต่ำ (ATT) ได้รับการจดสิทธิบัตรจะช่วยให้วัดความถูกต้องของลูปได้อย่างแม่นยำสูงและช่วยให้ทดสอบได้รวดเร็วโดยไม่ มีการทริป RCD
 
สามารถเลือกตัวเลือกกระแสสูงได้สำหรับผลการทดสอบ ณ ขณะใดขณะหนึ่งที่ถูกต้อง ารทดสอบลำดับต่อมาจะเปลี่ยนเป็นการทดสอบกระแสต่ำโดยอัตโนมัติ ซึ่งจะ ป้องกันการทริป RCD โดยไม่เจตนาได้ KEW6016 ทำให้สามารถทดสอบลูปแบบเฟสต่อเฟสได้ด้วย
6016
CE
10 in 1
 
การวัด PSC / PFC
กระแสลัดวงจรที่คาดไว้ (Prospective Short Circuit Current: PSC) และกระแสผิดพร่องที่คาดไว้ (Prospective Fault Current: PFC) จะได้รับการคำนวณโดยอัตโนมัติ และแสดงค่าในจอแสดงผล ขณะทดสอบลูป ท่านสามารถเลือกกระแสต่ำและสูงได้ในฟังก์ชันนี้ โดยค่าเริ่มต้นจะเป็นกระแสต่ำเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการทริปโดยไม่เจตนาของ RCD
 
การวัด RCD
KEW 6016 มีคุณลักษณะในการทดสอบ RCD แบบครอบคลุมสำหรับ RCD ประเภท AC (กระแสไฟฟ้าสลับ), RCD ประเภท A (กระแสไฟฟ้าตรงพัลส์ต่อเนื่อง), ตลอดจนประเภททั่วไปและเฉพาะที่ (หน่วง)
 
วัดที่ 1/2 x, 1x, 5x ของกระแส RCD ขนาดพอประมาณ มีการทดสอบการเพิ่มขึ้นของกระแส (Ramp) และการทดสอบอัตโนมัติด้วย โดยจะแสดงผลในหน้าจอเดียว สามารถเลือกขีดจำกัดแรงดันสัมผัสให้กับ 25V หรือ 50V ได้ ขึ้นอยู่กับการใช้งานจริง
 
การวัดความต้านทานดิน
ใช้แบบแผนวิธีการโวลท์-แอมแปร์พร้อมด้วยหลักดินเสริมสองหลัก โดยไม่มีแหล่งจ่ายไฟจากภายนอก สายวัดทุกเส้นและหลักทุกหลักจะให้มาเป็นอุปกรณ์เสริมมาตรฐาน
 
การหมุนของเฟส (Phase rotation)
KEW 6016 สามารถตรวจสอบการหมุนของเฟสของระบบไฟ 3 เฟส 3 สายได้ โดยจะแสดงลำดับเฟสได้อย่างชัดเจนในจอแสดงผล
 
การวัดแรงดันไฟฟ้า
นอกจากวัดแรงดันไฟฟ้าแล้ว ฟังก์ชันนี้ยังแสดงความถี่แรงดันไฟฟ้าขณะทดสอบได้อีกด้วย

NEW

 

Continuity
Range 20/200/2000Ω (Auto-ranging)
Open circuit voltage (DC) 5V±20% (*1)
Short circuit current Greater than 200mA
Accuracy ±0.1Ω (0~0.19Ω)
±2%rdg+8dgt (0.2~2000Ω)
Insulation Resistance
Range 20/200MΩ
(Auto-ranging)
20/200/2000MΩ (Auto-ranging)
Open circuit voltage (DC) 250V+25% -0% 500V+25% -0% 1000V+20% -0%
Rated current 1mA or greater
@ 250kΩ
1mA or greater
@ 500kΩ
1mA or greater
@ 1MΩ
Accuracy ±2%rdg+6dgt (0~19.99MΩ)
±5%rdg+6dgt (20~200MΩ)
±2%rdg+6dgt (0~199.9MΩ)
±5%rdg+6dgt (200~2000MΩ)
Loop Impedance
Function L-PE L-PE (ATT) L-N / L-L
Rated Voltage 100~260V 50/60Hz L-N: 100~300V
L-L: 300~500V 50/60Hz
Nominal Test Current at 0Ω External Loop: Magnitude / Duration (*2) 20Ω: 6A/20ms
200Ω: 2A/20ms
2000Ω: 15mA/500ms
L-N: 6A/60ms
N-PE: 10mA/approx. 5s
20Ω: 6A/20ms
Range 20/200/2000Ω
(Auto-ranging)
20/200/2000Ω
(Auto-ranging)
(L-N < 20Ω)
20Ω
Accuracy ±3%rdg+4dgt (*3)
±3%rdg+8dgt (*4)
±3%rdg+6dgt (*3)
±3%rdg+8dgt (*4)
±3%rdg+4dgt (*3)
±3%rdg+8dgt (*4)
PSC (L-N / L-L) / PFC (L-PE)
Function PSC PFC PFC (ATT)
Rated Voltage 100~500V 50/60Hz 100~260V 50/60Hz  
Nominal Test Current at 0Ω External Loop: Magnitude / Duration (*5) 6A/20ms 6A/20ms
2A/20ms
15mA/500ms
L-N: 6A/60ms
N-PE: 10mA/approx. 5s
Range 2000A/20kA Auto-Ranging
Accuracy PSC / PFC accuracy is derived from measured loop impedance
specification and measured voltage specification
RCD
Function X1/2 X1 X5 Ramp Auto
Trip current setting 10/30/100/300/
500/1000mA
10/30/
100mA
10/30/
100/300/
500mA
Depending on the
accuracy at each
function.
Measurement sequence:
X1/2 0°→X1/2 180°
→X1 0°→X1 180°
→X5 0°→X5 180°
Measurements with
x5 are not carried out
for RCDs with
nominal current of
100mA or more.
Trip current Duration 2000ms G: 550ms
S: 1000ms
410ms Goes up by
10% from 20% to
110%
G:300ms/
S:500ms
X10 times
Rated Voltage 230V+10%-15% 50/60Hz
Accuracy AC Type:
-8%~-2%
A Type:
-10%~0%
AC Type: +2%~+8%
A Type: 0%~+10%
AC Type: ±4%
A Type: ±10%
Trip time: ±1%rdg+3dgt
RCD (Uc)
Function UC
Rated Voltage 230V+10%~15% 50/60Hz
Range 100.0V
Test current ≤ 1/2IΔn (max150mA)
Accuracy +5%~+15%rdg, ±8dgt
Earth
Range 20/200/2000Ω Auto-Ranging
Accuracy 20Ω: ±3%rdg+0.1Ω
200/2000Ω: ±3%rdg+3dgt (Auxiliary earth resistance 100±5%)
Phase Rotation
Rated voltage 50-500V 50/60Hz
Remarks Correct phase sequence: are displayed "1.2.3" and recycle mark
Reversed phase sequence: are displayed "3.2.1" and recycle mark
Volts
Function Volts Frequency
Rated voltage 25~500V, 45~65Hz
Measuring range 25~500V 45~65Hz
Accuracy ±2%rdg+4dgt ±0.5%rdg+2dgt
General
Applicable standards IEC 61010-1 CAT.III 300V (500V L to L) Pollution degree 2, IEC 61010-031,
IEC 61557-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, IEC 60529 (IP40), IEC 61326 (EMC)
Power source LR6 X 8
Dimensions 136(L) X 235(W) X 114(D)mm
Weight 1350g (including batteries.)
Accessories 7188A (Distribution board fuse test lead set)
7196A (Test leads with remote control switch)
7218A (Power cord [EU]) (*6)
7228A (Earth resistance test leads)
8032 (Auxiliary earth spikes)
8212-USB (USB adaptor with KEW Report (Software))
9142 (Carrying case)
9121 (Shoulder strap)
Cord case, Buckle, Battery, Instruction manual
Optional 8212-RS232C (RS232C adaptor with KEW Report (Software))


(*1): Voltages are output when measurement resistance is under 2100 ohm.
(*2): at 230V
(*3): 230V+10%-15%
(*4): voltages except for (*3)
(*5): at 230V
(*6): 7187A (Power cord [UK]), 7221A (Power cord [SA]), 7222A (Power cord [AU])