อินพุท 3 ช่องทางสำหรับการบันทึกพร้อมกันของ กระแสรั่วไหล กระแสโหลด และแรงดันไฟฟ้า
การวิเคราะห์คุณภาพกำลังไฟฟ้า (มีเฉพาะ KEW 5020)

ความจุสูงสำหรับจัดเก็บ 60,000 ข้อมูล
  ถ้าใช้ช่องสัญญาณเข้า 1 ช่อง จะสามารถบันทึกได้ 60,000 ข้อมูล
ถ้าใช้ช่องสัญญาณเข้าทั้ง 3 ช่อง จะสามารถบันทึกได้ช่องละ 20,000 ข้อมูล

การกรองแบบความถี่ต่ำผ่านจะกรองฮาร์มอนิกส์ที่มีความถี่สูงกว่าออก
(ความถี่ตัด = 160Hz โดยประมาณ)

LED จะกะพริบเมื่อวัดได้สูงเกินระดับกระแสไฟฟ้า/แรงดันไฟฟ้าที่ตั้งค่าไว้
  (ใช้ได้กับโหมดบันทึกทริกเกอร์/บันทึกการตรวจจับ หรือโหมดวิเคราะห์คุณภาพกำลังไฟฟ้า)

CALL : การยืนยันข้อมูลที่บันทึก
สามารถแสดงผลข้อมูลต่อไปนี้ได้ จำนวนของข้อมูลที่บันทึก หรือค่า (max+ min+ peak)
ของแต่ละช่องทาง พร้อมข้อมูลเวลา/วันที่ครบถ้วนในโหมดการบันทึกปกติ (สามารถแสดงค่าที่ตรวจพบ
(กล่าวคือ ตรวจพบเมื่ออยู่นอกขีดจำกัดที่กำหนดไว้ล่วงหน้า) ในหมวดการบันทึกอื่นๆ )
RECALL: เรียกดูข้อมูลที่บันทึกล่าสุด 10 รายการ ตลอดจนข้อมูลเวลา/วันที่ได้ในหน้าจอเครื่องมือบันทึก
5010/5020
CE
การเลือกโหมด One-time หรือโหมด Endless
  One-time on :
คือ จะหยุดบันทึกหากหน่วยความจำเต็ม
ne-time off :
ข้อมูลใหม่จะบันทึกทับข้อมูลเก่าต่อเนื่องไปไม่สิ้นสุด
หน่วยความจำแบบถาวร
  จะเก็บข้อมูลที่บันทึกไว้ได้ แม้ว่าแบตเตอรี่หมดหรือเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่
เพราะว่าใช้หน่วยความจำแบบถาวร (รับประกัน 10 ปี)
ไฟแสดงสถานะพลังงานแบตเตอรี่
  ระบุแรงดันไฟแบตเตอรี่เป็น 4 ระดับ
(ใช้เครื่องมือบันทึกต่อไปได้อีกประมาณ 24 ชั่วโมง หลังสัญญาณกะพริบเตือน)
ให้มาพร้อมกับซอฟต์แวร์ที่ใช้งานง่าย "KEW LOG Soft 2"
ให้มาพร้อมกับซอฟต์แวร์ที่ใช้งานง่าย "KEW LOG Soft 2"
ช่วยแก้ไขและวิเคราะห์ข้อมูล ตลอดจนแสดงผลข้อมูลแบบกราฟิกได้
ข้อมูลที่บันทึกสามารถโหลดลงเครื่อง PC ได้ผ่านสาย USB
ยืนยันผลการวัดความแปรผันของแรงดันไฟฟ้าและค่าแรงดันปัจจุบันได้
พร้อมกันในจอแสดงผลของ PC (มีเฉพาะ KEW 5020)
การรวมกำลังไฟฟ้าอย่างง่าย
("KEW LOG Soft 2" ใช้กระแสไฟและแรงดันไฟที่บันทึกได้ในการคำนวณ
ปริมาณการใช้ไฟฟ้า)
เวลาในการวัดอย่างต่อเนื่อง : 10 วัน โดยประมาณ (แบตเตอรี่อัลคาไลน์)
TRUE RMS  


Normal Recording Mode
(AC 50/60Hz, Sine wave, Input: 10% or more of the range at CH1)
 
Range RMS Accuracy
100.0mA ±2.0%rdg±0.9%f.s.+ Accuracy of Sensor
Other ranges ±1.5%rdg±0.7%f.s.+ Accuracy of Sensor
Crest Factor 2.5 or less: RMS accuracy (sine) + 2%rdg + 1%f.s.

*Max, Min and Instant Peak values in Normal Recording mode are just reference values:
their accuracies aren't guaranteed. 

Trigger Recording Mode (AC 50/60Hz sine wave)

Range Accuracy
100.0mA ±3.5%rdg±2.2%f.s.+ Accuracy of Sensor
Other ranges ±3.0%rdg±2.0%f.s.+ Accuracy of Sensor

Capture/Power Quality Analysis Recording Mode

Range Accuracy
100.0mA ±3.0%rdg±1.7%f.s.+ Accuracy of Sensor
Other ranges ±2.5%rdg±1.5%f.s.+ Accuracy of Sensor


  KEW 5010 KEW 5020
Recording Mode Normal, Trigger, Capture Normal, Trigger, Capture, Power Quality Analysis
Operating System Successive Approximation
(CH1 single synchronized sampling)
Rated max. working voltage AC 9.9Vrms, 14V peak value
Number of input channel 3ch
Measuring method True RMS
RMS measuring interval approx. 100ms
Sampling interval  
Normal/Trigger mode approx. 1.65ms/CH
Capture mode approx. 0.55ms (waveform: at every 1.1ms)
P.Q.A. mode - approx. 0.55ms
Low battery warning Battery mark display (in 4 levels)
Over-range indication "OL" mark is displayed when exceeding the measuring range
Auto power off Power-off function operates automatically after a switch remains for 3min. (when recording is stopped)
Location for use Indoor use, Altitude up to 2000m
Operating temperature & humidity range -10ºC~50ºC / Relative humidity 85% or less (no condensation)
Battery DC6V: Alkaline battery (LR6) ×4pcs / External supply DC9V (Special AC Adapter)
Possible measurement time Approx. 10 days (with alkaline LR6 batteries)
Applicable standards IEC 61010-1:2001 CAT.III 300V Pollution degree2
IEC 61326 (EMC standard)
Withstand voltage AC 3540V (RMS 50/60Hz) / for 5 sec.
Dimension 111(L)×60(W)×42(D)mm
Weight Approx. 265g
Accessories Alkaline battery LR6×4pcs, 9118 (Carrying case)
PC software "KEW LOG Soft 2", 7148 (USB cable)
Instruction manual, Quick manual, Install manual,
USB Notice sheet
Optional 8146/8147/8148 (Leakage & Load current Clamp Sensor),
8121/8122/8123 (Load current Clamp Sensor),
8129 (Flexible Clamp Sensor),
8309 (Voltage Sensor: only KEW 5020), 8320 (AC Adapter), 
9135 (Carrying bag), 9119 (Hard carry case),
7185 (Extension cable for sensor)